– 1990. – № 6. 53–55. У статті розглянуті німецькі фразеологізми з компонентом «Teufel» та їх фразеологічні еквіваленти в українській мові. Основна увага приділяється співставленню фразеологічних одиниць двох мов та дослідженню особливостей їх функціонування у повсякденному житті. Проаналізовано лексико-семантичне поле німецьких та українських фразеологізмів, зроблений порівняльний аналіз фразеологізмів двох мов за трьома типами еквівалентності. Стеріополо О.

  • Кузнєцова.
  • Рішення про прийняття статті до розгляду, доопрацювання, відхилення, публікації в журналі ухвалюється редакційною колегією з урахуванням виконання вимог до статті, актуальності, наукового рівня роботи.
  • Андреєв Ю.
  • Проаналізовано досвід провідних мовознавців щодо цієї проблеми та проблем, дотичних до неї.
  • У статті схарактеризовано мовні засоби творення комічного, пов’язані з індивідуально-авторською трансформацією фразеологічних одиниць.

Установлено, що проблема функціонування ідеоетнічних висловів завжди привертала увагу відомих дослідників-лінгвістів. Проведений аналіз показав, що національно-культурний компонент найяскравіше реалізується на базі фразеологізмів, які описують емоційні стани людини. У статті також були представлені поняття, структура та особливості семантичного поля «Емоційні стани людини».

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки»

У статті висвітлюються окремі погляди Софії Русової на проблеми морального виховання на основі аналізу творчої спад- щини педагога. Автор отримує 1 (один) авторський примірник журналу (1 журнал за 1 статтю). Додаткові примірники журналу можна придбати у Видавця за попереднім замовленням (вказати наприкінці статті або надіслати замовлення по e-mail). Одним із перевірених варіантів анотації є коротке повторення в ній структури статті, що включає вступ, мету та завдання, методи, результати, висновок. Такий спосіб складання анотацій одержав поширення у закордонних журналах.

наукові записки острозька академія

Серед недоліків відзначено велику кількість часу, що викладач витрачає на створення онлайн ресурсів, труднощі доступу до мережі Інтернет та інші. Статтю присвячено проблемі вживання гібридних композит з компонентами англійського походження у текстах німецькомовних газет. Авторка аналізує структурно-семантичні особливості змішаних композит з компонентами-англіцизмами у німецькій мові.

Інститут права ім. І. Малиновського

Для фахівців-істориків, викладачів, аспірантів і студентів вищих закладів освіти. Редакція журналу гарантує дотримання стандартів етики для запобігання будь-якій неетичній поведінці при ухваленні рішення щодо прийняття або відхилення роботи, її доопрацювання та публікації. До збірника увійшли статті з актуальних проблем дослідження української діаспори. https://chasdiy.org/society/iak-diisno-vidpochyty-ta-vidnovytysia-protiahom-vidpustky-praktychni-porady.html Серед розглянутих питань – аналіз діаспори як явища, співпраці українців в світі, розвиток науки, огляди бібліотечної та архівної діаспоріани в Україні та поза нею, діяльність видатних українців та ін. У збірнику містяться статті, присвячені проблемам сучасного мовознавства та порівняльного літературознавства, а також методиці навчання іноземних мов.

Аґора. Журнал соціальних наук

Каразіна. – 2011. – Вип.